Weekendklas initiatief

De Weekendklas is een initiatief van de Stichting JES Rijnland. De Weekendklas biedt aanvullend onderwijs op zondag aan ambitieuze, leergierige kinderen van tien tot veertien jaar die iets extra’s kunnen gebruiken. Door bezoekjes aan verschillende bedrijven en instellingen maken de kinderen uit de Weekendklas kennis met verschillende vakgebieden en beroepen. Zo zijn ze op een praktische manier met onderwijs bezig en leren ze waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn.

Kennismaken met het vak

Henriëtte en Hetty zijn aan de slag gegaan met een enthousiaste groep kinderen. Aan bod kwamen vragen als “wat doet een advocaat?” en “hoe word je advocaat?” “mag je ontslagen worden als je ziek bent?”. Ook de ondersteunende functies binnen het kantoor zijn aan bod gekomen. Verder hebben zij een casus aangedragen waar de kinderen onder een stukje begeleiding van hun mee aan de slag zijn gegaan in de rol van advocaat en cliënt. Ten slotte mocht iedereen natuurlijk hèt kledingstuk van de advocaat – de toga – passen. Bij sommigen stond het wel heel goed! Het was een leuke leerzame middag waar door iedereen met plezier en voldoening op teruggekeken wordt.