Deze week heeft de Eerste Kamer inderdaad de WAB aangenomen.

Ook zijn twee moties aangenomen door de Eerste Kamer. Allereerst de motie van leden Schalk (SGP) en Ester (CU), die inhoudt dat werkweigering wegens gewetensbezwaar geen onderdeel kan zijn de cumulatiegrond (de “i-grond”). Daarnaast is de motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht vóór de zomer van 2019 te komen met een nieuw en breder zzp-beleid.

De verwachting is dat de WAB op 1 januari 2020 in werking zal treden. Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation