Persoonsgegevens blijven beschermen

Zij benadrukt daarbij wel dat de verantwoordelijke voor de verwerking zelfs in deze uitzonderlijke tijden de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen moet waarborgen. Daarom moet met een aantal overwegingen rekening worden gehouden om de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te garanderen. Het is dus van belang dat u bij de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van uw medewerkers in het kader van COVID-19 steeds zorgt voor voldoende passende waarborgen. Zo is het onder meer van belang dat u de informatie alleen ter bescherming van de gezondheid van de medewerkers (en eventueel van klanten en bezoekers) verwerkt en niet voor andere doeleinden, dat u uw werknemers op transparante wijze vooraf informeert, dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, dat u alle redelijke maatregelen treft om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist zijn en dat u passende beveiligingsmaatregelen treft en de gegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de doeleinden.

De verklaring

De verklaring van de EDPB-voorzitter is helaas niet heel erg concreet, maar biedt wel handvatten voor werkgevers om in bepaalde gevallen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid te verwerken. Of dit in het concrete geval is toegestaan en zo ja, op welke wijze dit dient te worden vormgegeven, zal steeds afhankelijk zijn van de concrete omstandigheden van het geval. Onze specialisten staan voor u klaar om u hierover te adviseren.

Wilt u de verklaring lezen, klikt u dan hier.

Vragen?

Heeft u vragen over de verklaring van de EDPB-voorzitter, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.