Wie kan er een beroep doen op de NOW?

 • Alle ondernemers die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten;
 • Voor alle werknemers: contracten voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd en oproepcontracten (zoals nulurencontracten en min-max contracten);
 • Indien u het loon van uw werknemers volledig blijft doorbetalen; en
 • Tijdens de subsidieperiode geen ontslagen wegens bedrijfseconomische omstandigheden worden aangevraagd.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan het verwachte omzetverlies. Er geldt voor de tegemoetkoming een maximum van 90% van de loonkosten bij een verwacht omzetverlies van 100%. De overheid heeft ter illustratie de volgende staffel openbaar gemaakt:

 • Bij 100% omzetverlies: een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten;
 • Bij omzetverlies van 50%: een tegemoetkoming van 45% van de loonkosten;
 • Bij omzetverlies van 25%: een tegemoetkoming van 22,5% van de loonkosten;

Er wordt gesproken over loonkosten, het lijkt er dan ook op dat het gaat om de daadwerkelijke loonkosten (en geen maximaal dagloon zoals bij de WW-uitkering geldt). De koppeling naar de WW is hiermee volledig losgelaten. Dat betekent dat de WW-rechten van uw werknemer ongewijzigd blijven en niet worden aangetast.

Hoe lang krijgt u deze tegemoetkoming?

De tegemoetkoming wordt in eerste instantie verleend voor een periode van drie maanden, te rekenen vanaf 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Er zal een verlengingsmogelijkheid komen van nog eens drie maanden.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

 1. Er moet een aanvraag worden ingediend bij UWV (nadere uitwerking daarvan volgt nog);
 2. Na de aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 3. U blijft het loon van uw werknemers volledig doorbetalen;
 4. Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest en kan er een correctie plaatsvinden (indien blijkt dat sprake is geweest van een daling van de loonsom).

Wat als u al werktijdverkorting had aangevraagd?

In de situatie dat u als ondernemer al werktijdverkorting had aangevraagd én de vergunning ook heeft verkregen, dan blijft deze van kracht. Een eventuele verlenging gaat vervolgens volgens de nieuwe regels. Als u wel al een aanvraag had ingediend, maar nog geen vergunning heeft gekregen, dan gaat de aanvraag mee met de nieuwe regels.

Vragen?

Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap, Pensioen