Deze afspraken, die nog nader uitgewerkt moeten worden, betreffen onder andere:

  • verlenging van het Noodpakket 2.0, waaronder de NOW, met een maand tot 1 oktober 2020;
  • verhoging maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB naar € 50.000,00 tot 1 oktober 2020. Deze subsidie zal als omzet worden meegerekend voor de NOW;
  • korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie bij collectief ontslag van 20 of meer werknemers (WMCO). Dit is niet het geval als een akkoord is bereikt met  belanghebbende vakbonden, of bij gebreke daarvan met een medezeggenschapsorgaan. Bij geen akkoord zal mediation moeten worden gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Zodra deze afspraken (definitief) zijn uitgewerkt zullen wij u hierover  informeren.

Namens Team Arbeid & Pensioen,