Wat te doen in geval van fraude?

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee situaties:

  • Er is nog niet betaald:

Het advies is dan de betaling niet te verrichten. Wel is het verstandig te reageren waarom je niet betaalt en eventueel de overeenkomst te ontbinden met een beroep op dwaling ex artikel 6:228 BW. Niet reageren is niet verstandig, aangezien de wederpartij niet zomaar “los” zal laten. Het verdienmodel is immers gebaseerd op het (onder druk) verkrijgen van betalingen. Bovendien verzorgt de betreffende partij veelal wel daadwerkelijk de registratie van de betreffende domeinnaam en zal zij stellen “een dienst te hebben geleverd waarvoor moet worden betaalt”. Voorkomen moet worden dat een deurwaarder wordt ingeschakeld of zelfs een procedure wordt gestart. Het sturen van een reactie is daarom zinvol. Laat u zo nodig bijstaan.

  • Er is al wel betaald:

In dat geval is het verstandig in ieder geval te reageren met een stevige reactie en wederom om de overeenkomst te vernietigen met een beroep op dwaling (ex artikel 6:228 BW). De kans is echter groot dat de betreffende partij niet heel bereidwillig zal blijken om het bedrag terug te storten. In dat geval staan verschillende wegen open. Een gang naar de rechter zal in veel gevallen niet zinvol zijn (indien bijvoorbeeld € 25 is betaald voor het registreren van één domeinnaam). Veelal wordt echter een registratie van meerdere jaren (bijvoorbeeld 10 jaar) overeengekomen tegen hoge bedragen. In dat geval kan een gang naar de rechter lonen. Je moet dan uiteraard wel weten wie de wederpartij is. Soms is dit te achterhalen aan de hand van de webpagina die wordt gehanteerd (en speciaal voor dit criminele doel is opgezet). Via deze link kunt u achterhalen op wiens naam een bepaalde domeinnaam staat.

Uiteraard kunt u te allen tijde aangifte doen bij de politie. Ook kunnen fraudegevallen worden gemeld bij de SIDN (o.a. via [email protected]) of kunt u aangifte doen bij het Steunpunt Acquisitiefraude.

Tips

  • Voor domeinnamen geldt het principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Dit brengt onder meer mee dat iedere domeinnaam door iedereen kan worden aangevraagd (uiteraard mits deze vrij is) en dat een “normale” hosting provider nooit met u contact zal opnemen om te bespreken dat een andere partij uw domeinnaam (met een andere extensie) wil vastleggen.
  • Vertrouw op uw niet-pluisgevoel: maak pas op de plaats en reageer niet meteen.
  • Onderzoek de afzender van het mailtje/telefoontje en/of vraag specifiek naar de bedrijfsnaam.
  • Zorg dat uw personeel op de hoogte is van deze manier van (domeinnaam)fraude.

U bent gewaarschuwd!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.