Wat is geoblocking precies? Bij geoblocking blokkeren of beperken handelaren online-interfaces, bijvoorbeeld websites, uit een bepaalde lidstaat wanneer klanten grensoverschrijdende transacties wensen te verrichten in andere lidstaten. Daarnaast is van geoblocking sprake indien handelaren voor verschillende lidstaten verschillende algemene toegangsvoorwaarden hanteren. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van levering in een bepaalde lidstaat of het aanhouden van verschillende prijzen. Soms worden deze belemmeringen gerechtvaardigd door bijvoorbeeld een verschil in wetgeving tussen de lidstaten. Soms ook bestaat er geen rechtvaardiging voor en is geoblocking feitelijk een vorm van discriminatie op basis van de nationaliteit, woon- of vestigingsplaats van de klant.

Op 3 december 2018 worden de regels voor geoblocking strenger. Vanaf die datum is de Verordening inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie in werking treden (“Geoblockingsverordening”).

Aanleiding en doel

De Geoblockingsverordening maakt onderdeel uit van de Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie. Deze strategie is erop gericht om daadwerkelijk een digitale interne markt te realiseren en obstakels voor het vrije verkeer van goederen en diensten weg te nemen. Geoblocking is een van die obstakels. Klanten worden immers gediscrimineerd op grond van hun nationaliteit of verblijfplaats en verhinderd bij het doen van transacties in andere lidstaten.  De Geoblockingsverordening wil vooral verduidelijken in welke gevallen er in ieder geval geen rechtvaardiging kan bestaan voor geoblocking.

Pijlers

De verordening maakt duidelijk dat drie vormen van geoblocking in ieder geval niet zijn toegestaan:

  1. Aanbieders van goederen of diensten mogen de toegang tot online-interfaces niet blokkeren of beperken op basis van de nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging van de klant, tenzij de klant hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven. Als u de Duitse variant van een webshop wilt zien dan mag de webshop u dus niet automatisch doorgeleiden naar de Nederlandse versie van de webshop.
  1. Aanbieders van goederen of diensten mogen binnen elke lidstaat waarin zij actief zijn geen ongelijke voorwaarden hanteren op basis van geofactoren. Dit is alleen toegestaan voor zover hier een (objectieve) rechtvaardiging voor bestaat..
  1. Aanbieders van goederen en diensten mogen geen verschillende betaalvoorwaarden stellen op basis van nationaliteit, de verblijfplaats of de plaats van vestiging van de klant of andere geofactoren. Het is dus niet toegestaan om betaling met een bepaald type creditcard wel te accepteren van een klant in Nederland, maar niet van een klant in Duitsland.

Uitzonderingen

Een aantal diensten vallen buiten de reikwijdte van de Geoblockingsverordening. Het gaat hier voornamelijk om diensten voor het streamen van auteursrechtelijk beschermde muziek, e-books, software en online games. Ook financiële en audiovisuele diensten vallen niet onder de Geoblockingsverordening.

Het blijft onder omstandigheden mogelijk voor handelaren om verschillende prijzen voor producten/diensten of voor levering te hanteren. De consument kan deze prijzen als gevolg van de Geoblockingsverordening in ieder geval gemakkelijker vergelijken en ervoor kiezen om zijn of haar product of dienst te bestellen op de website met de laagste prijs.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Partner & Advocaat IT, Privacy & Cybersecurity