Plan van aanpak

Een goede planning van (de aanloop naar) de normalisering is onontbeerlijk. Van die planning zullen scholing, de nodige beleidswijzigingen, een goede communicatie en een gedegen projectorganisatie onderdeel uitmaken. Zijn partijen zoals de HR-specialisten, de beleidsmedewerkers, de juristen en het management al op de hoogte van de normalisering en hun rol daarin? Hebben zij voldoende kennis van het civiele arbeidsrecht, van beleid tot uitvoering op de werkvloer? En hoe zit het met de ondernemingsraad en de medewerkers?

Verder is een goede en heldere communicatie onmisbaar. Medewerkers stellen zich waarschijnlijk de vraag of zij per 1 januari 2020 een arbeidsovereenkomst moeten en willen tekenen? En wat moet daar dan in staan? HR-specialisten en het management zullen hierover wellicht al vragen krijgen van individuele medewerkers of van de ondernemingsraad.

Om het traject van de normalisering zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is het goed een uitgebreid plan van aanpak op te stellen, indien mogelijk in samenwerking met de ondernemingsraad, en deze nauwgezet uit te voeren. Besteed in het plan van aanpak bijvoorbeeld aandacht aan de volgende aspecten:

  • Implementatie van het civiele arbeidsrecht: opstellen van (model)overeenkomsten, aanpassing van personeelsreglementen, beleid ten aanzien van bijvoorbeeld (dis)functioneren en ziekte;
  • Bijstellen van beleid en processen ten aanzien van personeelszaken en de rol van het management daarin;
  • Projectmatige aspecten: in het bijzonder het inzichtelijk maken van de kosten van de normalisering en het opstellen en bewaken van een tijdpad;
  • Scholing: organiseer goede scholing voor HR-specialisten, beleidsmedewerkers, juristen en het management, onder meer in praktische zaken van het civiele arbeidsrecht;
  • Betrek de medezeggenschap bij de normalisering, mede gelet op de instemmingsplichtige vraagstukken en het creëren van draagvlak binnen de organisatie;
  • Communicatie over de bovenstaande punten, op terugkerende momenten en over de gehele breedte van de organisatie. Misschien wel één van de belangrijkste onderdelen van het plan van aanpak!

WNRA-scan

Als specialisten op het gebied van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), bieden wij u graag onze WNRA-scan aan. Daarmee adviseren wij u concreet en praktisch over wat de normalisering voor uw organisatie betekent, voor een vaste prijs. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Heeft u interesse in ons boek “De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – een korte introductie”? Deze is hier te bestellen!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation