Malafide bedrijven doen zich steeds vaker voor als registratiekantoor voor merken of bieden vage (veelal niet eens bestaande) diensten aan. Ze monitoren onlangs gepubliceerde merken en sturen vervolgens een ‘spookfactuur’. Dit is een aanbieding in de vorm van een factuur waar geen (reële) prestatie tegenover staat.

Wij ontvangen met grote regelmaat dergelijke spookfacturen. Recentelijk ontvingen wij een hele opvallende met betrekking tot een door ons kantoor gedeponeerd merk. Op het eerste gezicht lijkt dit een normale factuur. Het adres van de deposant wordt vermeld, het registratienummer komt overeen en in het midden van de pagina een afbeelding van het zojuist gedeponeerde merk. Uiteraard wordt er gevraagd een bedrag over te maken, in dit geval (volgens de kleine lettertjes) voor het opnemen “in our internet database”. De afzender met de klinkende naam ‘European Trademark Directory’ staat duidelijk vermeld met daarbij het rekeningnummer. Enige meerwaarde van deze “dienst” kunnen wij met de beste wil van de wereld echter niet ontdekken. Voor de beroepsbeoefenaar is dan ook gelijk duidelijk dat het hier een spookfactuur betreft, maar voor menig (nieuwe) merkhouder zal de factuur waarheidsgetrouw overkomen. Veel merkhouders gaan dan ook onverplicht tot betaling over in de veronderstelling dat ze hiertoe gehouden zijn,  dan wel dat ze ten minste hiervoor een belangrijke dienst geleverd krijgen. Voorts maken veel bedrijven gebruik van software voor het (automatisch) accorderen van facturen. Ook aan deze partijen brengen spookfacturen veel schade toe.

We waren overigens benieuwd waar dit bedrijf zich had gevestigd. Via Google Maps kwamen we op een merkwaardig stukje grond in Letland uit:

Is het versturen van een spookfactuur strafbaar? Ja! Het is namelijk een vorm van acquisitiefraude. Er is sprake van fraude wanneer de afgesproken tegenprestatie niet of nauwelijks wordt geleverd en hier ook geen intentie voor bestond. Onlangs werd een acquisitiefraudeur bij de Rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot twee jaar cel voor het versturen van valse facturen en de daaropvolgende vervalste opdrachtbevestiging.[1]

Indien u een soortgelijke factuur ontvangt, betaal deze dan niet. U kunt een melding maken bij de merkengemachtigde van uw merk of bij de Fraude Helpdesk. Ook kunt u aangifte bij de politie doen. Mocht u de factuur toch betaald hebben, kunt u civiele rechtsmaatregelen overwegen. Aangezien dergelijke partijen veelal in Oost-Europa of exotische oorden gevestigd zijn, zal dit in veel gevallen helaas weinig zinvol zijn. In dit verband geldt dus: Beter voorkomen dan genezen!

[1] Rechtbank Noord-Holland, 10 oktober 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3870

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.