Huidige situatie

In de wet is op dit moment geregeld dat huurovereenkomsten voor bepaalde tijd na het verstrijken van die periode worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Niet alle verhuurders willen een woning voor onbepaalde tijd verhuren, onder meer omdat huurders dan huurbescherming krijgen of omdat zij die woning op termijn zelf willen gaan bewonen. Verhuurders zijn in dat geval genoodzaakt om huurovereenkomsten op te zeggen.

Dat wordt in deze crisisperiode onwenselijk geacht, het is nu voor bepaalde groepen nog moeilijker dan gewoonlijk om een andere woning te vinden, bijvoorbeeld door quarantaine, ziekte, ontslag of dubbele diensten in de zorg.

Spoedwet

Deze spoedwet maakt het voor huurders en verhuurders mogelijk om de huurovereenkomst tijdelijk te verlengen. Het gaat dan om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die eindigen tussen 1 april en 30 juni 2020. Die huurovereenkomsten kunnen eenmalig met maximaal drie maanden worden verlengd tot uiterlijk 30 september 2020.

De huurder moet een verzoek tot verlenging doen binnen een week nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft geïnformeerd over de dag waarop de huur verstrijkt. Indien de verhuurder de huurder al heeft geïnformeerd over de dag waarop de huur verstrijkt, kan de huurder het verzoek tot verlenging doen tot een week na de inwerkingtreding van de tijdelijke wet.

De verhuurder hoeft de huurovereenkomst niet tijdelijk te verlengen indien:

  1. De verhuurder heeft de woning reeds verkocht en zich verplicht heeft de woning over te dragen.
  2. De verhuurder heeft de woning reeds opnieuw verhuurd en de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst is gelegen binnen de door de huurder verzochte termijn van tijdelijke verlenging.
  3. De verhuurder wil de woning zelf betrekken en heeft daarbij geen andere woonruimte meer.
  4. De verhuurder wil renoveren, waarbij die renovatie zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is, en hij heeft zich contractueel verplicht om daarmee te beginnen.
  5. De verhuurder wil slopen en hij heeft zich contractueel verplicht om daarmee te beginnen.

Deze redenen kunnen worden ingeroepen als de verhuurder de verplichting die tot beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning noodzaken vóór 1 april 2020 is aangegaan. De verhuurder moet de afwijzing binnen een week na het verzoek van de huurder om het huurcontract tijdelijk te verlengen schriftelijk bij de huurder kenbaar maken.

Indien de coronacrisis langer duurt kan de spoedwet worden verlengd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.