Onbekend maakt onbemind

Agile is een methode waarop nieuwe software kan worden ontwikkeld. Hét alternatief voor de traditionele ‘waterval-methode’ waarmee software doorgaans wordt ontwikkeld. Hoewel de Agile-methode bij softwareontwikkelaars sterk in opkomst is, is onvoldoende bekend hoe voor deze methode de software ontwikkelovereenkomst kan worden opgesteld. Centrale onderzoeksvraag was dan ook: ‘Welke aanpassingen zijn er nodig in een traditionele ontwikkelovereenkomst zodat de Agile-methode daarin juridisch goed verankerd is?’

Niet meer van deze tijd

Het blijkt dat de traditionele ontwikkelovereenkomst niet meer van deze tijd is. Door een overeenkomst te sluiten op basis van de Agile-methode, in het bijzonder de Scrum-methode, wordt de opdrachtgever beter beschermd op zowel financieel als juridisch gebied tegen het deels mislukken van een opdracht. De basis van de ontwikkelovereenkomst zal hetzelfde blijven, de verdere invulling daarentegen zal compleet anders worden. Belangrijk zijn samenwerking en transparantie in het ontwikkelproces.

Meer weten?

Wilt u meer weten over software ontwikkelovereenkomsten of, meer in het bijzonder de Agile-methode? Neem contact op met Natascha van Duuren.