Een belangrijke stap voorwaarts is dat VNG-leden hebben ingestemd met de Principes Digitale Samenleving:

I. Van maatschappelijke waarde

Dataverzameling en -gebruik in de openbare ruimte moet ten dienste staan van het maatschappelijk belang en bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en steden. Gemeenten stimuleren andere partijen om dit ook voorop te stellen.

II. Rechten over data geregeld

Data is open, inzichtelijk en gedeeld, tenzij wet- en regelgeving, veiligheidsrisico’s of beschikkingsrechten op de data dit beperken. Een individu heeft beschikkingsrecht op data over hem of haar en beslist of dit gedeeld mag worden met anderen en wat er verder mee gebeurt, tenzij wet- en regelgeving dit beperken.

III. Toegankelijke en veilige digitale infrastructuur

De digitale infrastructuur voor dataverzameling en -(her)gebruik is voor iedereen goed beschikbaar en toegankelijk. De gebruikte technologie is veilig, inzichtelijk, koppelbaar en kent “open interfaces”, “open protocollen”. Zij is ingericht conform wet- en regelgeving rond privacy en security en maakt gebruik van (open) standaarden.

IV. Partijen verbonden

Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners werken samen waar dat voor hen wenselijk, respectievelijk nodig is. Zij zijn allen leveranciers en/of gebruikers van netwerkvoorzieningen, de apparatuur, de connectiviteit en de ‘slimme’ diensten. Gemeenten regisseren en reguleren waar nodig en mogelijk, het gebruik, de toegang, de inrichting, beschikbaarheid en de veiligheid van de digitale infrastructuur.

V. Transparantie centraal

Marktpartijen, instellingen, overheden en inwoners zijn zoveel mogelijk transparant over apparatuur en technologie in de openbare ruimte. Gemeenten stimuleren hen om dit te doen.

Dit gemeenschappelijk kader zorgt ervoor dat er in elke gemeente gelijke spelregels gelden voor gesprekken met aanbieders. Dit kan zorgen voor een versterking van de positie van gemeenten in de richting van de (soms machtige) marktpartijen. De principes moeten tegelijkertijd de publieke waarden van burgers borgen, waaronder uiteraard de privacy van de (smart)citizen in de smart city.

Wilt u meer lezen over de privacy van de (smart) citizen in a smart city? Bestel dan het KNVI boek: Smart Humanity; de mens met 1-0 op voorsprong, verkrijgbaar via Managementboek.

Vragen?

Heeft u vragen over privacy in the smart city, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren.