Een goed geschoolde ondernemingsraad is nu toch – wellicht meer dan ooit –  van groot belang. Veel ondernemingsraden zullen de komende maanden worden geconfronteerd met ingrijpende besluiten. Ingrijpend voor de organisatie én de medewerkers. De ondernemingsraad zal direct zijn rol moeten pakken en het vertrouwen moeten uitstralen dat de medezeggenschap haar werk zorgvuldig zal en ook kan uitvoeren. Daarvoor is goede scholing nodig en dat kan bij ons – het medezeggenschapsteam van De Clercq – nu ook op afstand!

Vanaf deze week scholen wij ondernemingsraden en/of bestuurders online. De eerste sessies hebben al met succes plaatsgevonden. Wij bieden dit ook graag aan uw ondernemingsraad en/of bestuurder en HR aan. Van een basistraining over de Wet op de Ondernemingsraden tot een training over een specifiek onderwerp. Een aantal voorbeelden:

  • Een nieuwe OR: hoe gaat u te werk?
  • De basis rechten en plichten van de OR
  • Kritische succesfactoren bij reorganisaties en herstructureringen
  • Instemmingsrecht bij snelle arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen
  • Het initiatiefrecht en nieuwe initiatieven voor een bestendige toekomst
  • Een fusie of overname: de rol van de medezeggenschap
  • Governance: de gouden driehoek tussen Bestuur – Toezicht – Medezeggenschap
  • De medezeggenschapstructuur: vernieuwing nodig?
  • Duurzame inzetbaarheid: het gaat de hele organisatie aan!

Vragen?

Wij maken trainingen voor u altijd zoveel als mogelijk op maat. De training moet aansluiten bij uw wensen en behoeften. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Renate Vink-Dijkstra of Ernst van Win. Wij bespreken de mogelijkheden graag en maken een offerte op maat voor u.

U wilt toch ook goed voorbereid te werk gaan?!