Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag, 7 januari 2021, het schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’ gepubliceerd. In dit schema zijn de stappen weergegeven die de verschillende partijen in een bouwproces; de opdrachtgever, de architect, de aannemer, de kwaliteitsborger en de gemeente ieder bij het bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen – en in welke volgorde.

Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door een architect en het werk vervolgens aan een aannemer opdraagt. Bij andere samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld een bouwteam, moeten dezelfde stappen worden doorlopen, maar mogelijk dan door een andere bij de bouw betrokken partij.

Vragen?

Heeft u vragen over kwaliteitsborging, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.