Als oorzaak daarvoor benoemt het artikel:

 

  • Mannen starten binnen dezelfde salarisschaal vaak hoger dan vrouwen;
  • Vrouwen werken vaker een periode niet of minder vanwege kinderen of mantelzorg en daarom vinden er geen of minder gesprekken plaats over doorgroeien of een salarisverhoging;
  • Mogelijk stellen mannen zich harder op bij onderhandelingen over salaris.

Wat ik mis in dit artikel is wat werkgevers nu eigenlijk kunnen – of zelfs moeten – doen om er voor te zorgen dat deze loonkloof verdwijnt. Een aantal essentiële stappen daarbij zijn in ieder geval de volgende:

 

  1. Maak de salarisstructuur en -beleid transparant;
  2. Zorg ervoor dat er geen discriminatie optreedt op basis van geslacht bij het aannemen, bevorderen, belonen of beoordelen van werknemers. Dat begint al met het gegeven dat een vrouw die wordt aangenomen in een functie op gelijke salarishoogte start als een man die wordt aangenomen in diezelfde functie, uitgaande van vergelijkbaar arbeidsverleden, opleiding en competenties;
  3. Pas het beloningssysteem aan in geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof.
    Wanneer een vrouw een salarisverhoging mis zou lopen vanwege afwezigheid op basis van zwangerschaps- of bevallingsverlof, vormt dit discriminatie op grond van geslacht. De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staat niet toe een vrouw te benadelen in haar loopbaan of promotiekansen vanwege het gebruik van deze verlofrechten. Het is aan de werkgever om ervoor te zorgen dat vrouwen die van deze rechten gebruikmaken, niet worden benadeeld in termen van carrièremogelijkheden, salaris of andere arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat met deze periode van afwezigheid – en een vorm van afbouw en opbouw van de werkzaamheden – rekening moet worden gehouden door de werkgever bij het beoordelen, bevorderen en belonen. Als dit niet als dusdanig terugkomt in het beloningssysteem, is dat reden om dit beloningssysteem hierop aan te passen.
  4. Een salarisverhoging zou niet moeten afhangen van de onderhandelingsvaardigheden van de werknemer, maar van diens getoonde inzet, gedrag en competenties

 

Werkgevers, jullie zijn aan zet!