De werkgever zegt dat hij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft willen beëindigen. Opzegging of wederzijds goedvinden; het lijkt juridisch geneuzel. Beide methoden maken immers dat de arbeidsovereenkomst tot een einde komt. En daar gaat het toch om? Bovendien heeft de werknemer direct aansluitend op de reorganisatie weer een andere baan. Het is correct dat zowel opzegging als wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. Maar de gevolgen zijn anders. De opzegging heeft een belangrijk gevolg: de transitievergoeding. Die had de werkgever juist willen uitsluiten, wat ook mogelijk is als de werkgever en de werknemer samen afspraken maken over de beëindiging wegens reorganisatie. Als er geen afspraken worden gemaakt (lees: geen beëindiging met wederzijds goedvinden), geldt de wettelijke regeling dat de werknemer die twee jaar of langer in dienst is recht heeft op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

Vragen?

Daarom legt de werknemer de vraag “opzegging of wederzijds goedvinden” voor aan de rechter en vordert hij de transitievergoeding. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof oordelen dat de arbeidsovereenkomst is opgezegd. De werkgever heeft namelijk onvoldoende duidelijk geschreven dat hij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wilde beëindigen. Ook het sociaal plan is niet duidelijk over de manier waarop de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer extern wordt herplaatst.

De werknemer die naar de rechter is gestapt krijgt een transitievergoeding van € 22.040,48. Hoe hoog de transitievergoedingen zijn voor de 20 collega chauffeurs die net als de werknemer extern worden herplaatst, vertelt de uitspraak niet. Je kan er zelf wel een rekensommetje op los laten… In een reorganisatie alsnog een flink bedrag moeten uitgeven aan transitievergoedingen is een pijnlijke zaak. Zorgvuldige vastlegging van de bedoelingen van de werkgever in het sociaal plan en een goede communicatie met de werknemers hadden deze ongewilde kostenpost wellicht kunnen voorkomen.

Hieruit blijkt maar weer eens dat reorganiseren niet makkelijk is. Er moet rekening worden gehouden met de diverse belangen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders. Verder moeten de adviesaanvraag aan de OR, het sociaal plan, de aanvraag ontslagvergunning bij UWV en de informatie aan de werknemers goed op papier komen te staan. Onze advocaten hebben hier ruime ervaring mee en helpen u graag verder.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.