Vaak zien wij dat bedrijven een dergelijke reorganisatie hals-over-kop gaan uitvoeren, zonder externe (juridische) begeleiding en erger nog: zonder goede informatie vooraf. Met alle financiële en vertragingsrisico’s van dien. Daarom willen wij in dit blog in ieder geval wijzen op de praktische documenten die door het UWV zelf zijn gepubliceerd. Het is bij een zorgvuldige reorganisatie zaak de tijd te nemen deze zorgvuldig door te lezen en toe te passen.

In de UWV Uitvoeringsregels ontslagprocedure staan de regels over de procedure rond een ontslagaanvraag bij het UWV. Hierin wordt toegelicht hoe het UWV in de praktijk omgaat met de ontslagwetgeving en aan welke concrete eisen een ontslagaanvraag moet voldoen. Het gaat bijvoorbeeld om de termijn voor het aanvullen van een incompleet verzoek, de termijnen voor hoor en wederhoor en de mogelijkheid de ontslagadviescommissie te raadplegen.

Al enige tijd geleden publiceerde het UWV ook de Uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Er is van beide documenten nu een nieuwe versie die geldt vanaf 1 september 2020:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslagprocedure-sep-2020.pdf

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-om-bedrijfseconomische-redenen-sep-2020.pdf

In deze versies zijn aanpassingen van de wetgeving verwerkt, zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het vervallen van de overbruggingsregeling transitievergoeding. De nieuwe versies bevatten echter ook de interne werkinstructies die het UWV hanteert (zoals over de reactietermijn, hoe om te gaan met een verzoek om uitstel, de klachtregeling etc.).

Het doel van het UWV is om hiermee volledig transparant en duidelijk te zijn naar werkgevers en werknemers over hoe een ontslagaanvraag in de praktijk behandeld zal worden.

Bepaalde reorganisaties zijn uitermate complex en dienen zonder meer juridisch begeleid te worden. De belangen zijn eenvoudigweg te groot om de ingewikkelde regels zelf te willen toepassen. Ook bij meer eenvoudige reorganisaties is een korte check door een jurist daarom geen overbodige luxe. Neem vooral contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij streven er altijd naar oplossingen op maat aan te bieden!

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met Caroline Mehlem, advocaat Arbeid & Pensioen