image

Het merkenrecht kent zogenaamde kleurmerken. Met een dergelijk kleurmerk wordt een monopolie verkregen voor het gebruik van een bepaalde kleur voor bepaalde producten. Een dergelijk kleurmerk wordt dan ook niet snel toegekend. Bovendien wordt een kleurmerk in de meeste gevallen slechts toegekend nadat deze kleur intensief is gebruikt voor specifieke producten (of diensten) en ook bekendheid heeft verkregen bij het publiek. Dit wordt “inburgering” genoemd. Bekende voorbeelden van geldige kleurmerken zijn bijvoorbeeld “Zwitsal-geel” voor babyproducten en “Milka-lila” voor chocoladeproducten.

 

Het hierboven afgebeelde merk betrof geen aanvraag voor een kleurmerk maar voor een beeldmerk (logo). Een dergelijke aanvraag voor een beeldmerk wordt veelal eerder geaccepteerd dan de aanvraag voor een kleurmerk. Toch werd dit logo van Basic Net geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Het Gerecht EU oordeelde onder andere dat deze drie kleuren veelgebruikte kleuren zijn in reclame en marketing om producten en diensten aantrekkelijker te maken. Geen geldig merkrecht dus. Dit staat er uiteraard niet aan in de weg dat Basic Net dit logo gewoon blijft gebruiken. Zij zal evenwel niet kunnen optreden op basis van het merkenrecht jegens derden die zich zouden bedienen van een overeenstemmend logo. En dat zal zij zich anders hebben voorgesteld toen zij het merk liet deponeren..

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.