Wanneer is er sprake van een rechtsgeldig proeftijdbeding?

Werkgever en werknemer moeten een proeftijd schriftelijk overeenkomen. Dat kan bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst of cao. In de wet is opgenomen hoe lang de proeftijd in verschillende situaties mag duren:

 

   • Géén proeftijd wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor zes maanden of korter;
   • Een maand wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor langer dan 6 maanden, maar korter dan twee jaar;
   • Een maand wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd zonder einddatum. Hierbij kunt u denken aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project;
   • Twee maanden wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor twee jaar of langer.

 

Er mag geen proeftijd worden overeengekomen als het gaat om een opvolgende arbeidsovereenkomst, tenzij er sprake is van een andere functie die andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemers eist. Ook mag er geen proeftijd worden overeengekomen wanneer de werkgever als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt.

Wat zijn de voorwaarden voor proeftijdontslag?

Met een rechtsgeldig proeftijdbeding kan een werkgever zowel tijdens als voorafgaand aan de proeftijd de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dat kan zonder preventieve toetsing door de rechter of het UWV. Bij het proeftijdontslag hoeft de werkgever geen rekening te houden met herplaatsingsverplichtingen of opzegtermijnen. Een reden voor het ontslag is niet vereist. Het vermelden van een ontslagreden is dan ook niet nodig, tenzij de werknemer daarom vraagt. Daarnaast is het zo dat proeftijdontslag ook kan worden gegeven wanneer de werknemer ziek is, tenzij ziekte de reden is voor het proeftijdontslag. En natuurlijk mag een proeftijdontslag niet in strijd zijn met het discriminatieverbod of goed werkgeverschap. De werkgever mag zogezegd geen misbruik maken van zijn bevoegdheid om een werknemer in de proeftijd te ontslaan.

Vragen?

Een proeftijdbeding biedt u als werkgever de mogelijkheid om te beoordelen of de werknemers goed bij de functie en uw organisatie past. Heeft u vragen over proeftijdontslag? Neem dan contact op met Sietske Bos-Bremmer, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.