Over die vraag heeft het Europese Hof van Justitie zich onlangs in de ‘Cordoba-zaak’ uitgelaten.

Mededeling aan het publiek

In beginsel is voor het online plaatsen van auteursrechtelijk beschermde content toestemming van de rechthebbende vereist. Indien het zonder toestemming plaatsen van beschermde content een zogeheten ‘mededeling aan het publiek’ betreft, kan er sprake zijn van auteursrechtinbreuk. Daarbij is het van belang of er een ‘nieuw’ publiek wordt bereikt.

Publiceren van werkstuk met foto op schoolwebsite

In deze zaak had een fotograaf toestemming gegeven om zijn foto van de Spaanse stad Cordoba op een reiswebsite te publiceren. Een middelbare scholier downloadde deze foto en nam het op in een werkstuk (met verwijzing naar de reiswebsite). De school plaatste het werkstuk (inclusief de foto) vervolgens op haar website. De fotograaf maakte daar bezwaar tegen en stelde dat hij alleen toestemming had gegeven voor de reiswebsite, zodat het uploaden van zijn foto op de schoolwebsite inbreuk op zijn auteursrecht maakt.

Overnemen foto niet toegestaan

Volgens het HvJ is hier sprake van een mededeling aan een nieuw publiek. Dit, omdat de fotograaf enkel de internetgebruikers van de reiswebsite in aanmerking nam toen hij toestemming verleende en niet de gebruikers van de schoolwebsite, of andere internetgebruikers. Met het plaatsen van de foto op de schoolwebsite is volgens het HvJ dus een nieuw publiek bereikt.

Hyperlinken toegestaan, overnemen content niet

Het HvJ is in deze zaak uitdrukkelijk tot een andere conclusie gekomen dan in de eerdere Svensson en Bestwater arresten. Daarin is geoordeeld dat hyperlinken (of embedded linken) naar een website waar de content oorspronkelijk rechtmatig beschikbaar is gesteld, geen mededeling aan een nieuw publiek betreft (en dus is toegestaan). Het HvJ overwoog dat de content op die website al met toestemming voor het algemene internetpubliek vrij beschikbaar was.

Volgens het HvJ wijkt hyperlinken af van het overnemen van content op een andere website. Het hof geeft daarbij onder andere aan dat het overnemen van content, anders dan hyperlinks, niet bijdraagt tot de goede werking van het internet. Ook acht het HvJ het van belang dat anders dan bij het gebruik van een hyperlink, de content op de nieuwe website beschikbaar blijft indien de rechthebbende besluit om de content van de oorspronkelijke website te verwijderen. Dit verklaart naar mijn idee echter niet waarom in het kader van hyperlinken het algemene internetpubliek als doelgroep van de oorspronkelijke mededeling werd beschouwd en bij het overnemen van content dat vrij beschikbaar was, enkel de gebruikers van de oorspronkelijke website.

Hoe dit ook zij, het HvJ maakt een duidelijk onderscheid tussen hyperlinken naar content (wel toegestaan) en het overnemen van content (niet toegestaan).

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.