PwC heeft voor de derde maal een Privacy Governance onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan werden vandaag onder meer gepubliceerd in AGConnect. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 16% van de 156 deelnemende organisaties aangeeft dat zij goed tot zeer goed voorbereid is op de meldplicht. Dit is verbazingwekkend, omdat de meldplicht al sinds 1 januari 2016 geldt. Daarnaast is een kwart van de organisaties nog niet begonnen met de voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De onderzoekers verwachten dan ook dat veel organisaties hun tijd hard nodig zullen hebben om de noodzakelijke wijzigingen in procedures en technische aanpassingen op tijd door te voeren.

De reden dat veel organisaties zich nog niet actief aan het voorbereiden zijn op de komst van de nieuwe wetgeving, is volgens het onderzoek dat de kennis bij hen ontbreekt. Dit is uiteraard geen vrijbrief voor een te late of onjuiste implementatie van de wetgeving binnen uw organisatie. Laat u dan ook goed (en tijdig!) adviseren over de nieuwe privacyregels door specialisten, zodat u de kans op een torenhoge boete zo klein mogelijk maakt. Een goede voorbereiding is het immers het halve werk.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.