OR en reorganisaties

Door maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt vragen veel bestuurders zich af hoe zij hun organisatie toekomstbestendig kunnen maken. Dat kan via een duidelijke herstructurering/reorganisatie of organisch. Daar komt hoe dan ook veel bij kijken. Ook voor een OR. Die moet adviseren over financiële en organisatorische aspecten en niet te vergeten de personele gevolgen en de naar aanleiding daarvan te treffen maatregelen.

De OR moet zich daarbij bewust zijn van de dubbele pet die hij draagt. Hij heeft immers te staan voor zowel de continuïteit van de onderneming als de belangen van de medewerkers.

Goede afspraken zorgen ervoor dat een dergelijk traject efficiënt en constructief verloopt: ‘It takes two to tango’.

Tijdens deze interactieve workshop bespreekt Renée een aantal kritische succesfactoren, zoals het belang van het artikel 24-overleg  en het verkrijgen van draagvlak van de achterban.

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft, vragen te beantwoorden en dat de celebrations klaar staan. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.