Rol OR bij arbeidsvoorwaarden: door Renate Vink-Dijkstra

Van oudsher worden collectieve arbeidsvoorwaarden opgenomen in een cao die wordt overeengekomen tussen werkgevers- en werknemersverenigingen. In de praktijk zien wij dat ondernemingen die zelf niet onder de werkingssfeer van een cao vallen en/of niet verplicht zijn een cao toe te passen, steeds meer de voorkeur geven aan collectieve arbeidsvoorwaarden op maat. Dat is nodig, zeker in een tijd van personeelskrapte en werknemers kiezen voor werkgevers met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Maatwerk arbeidsvoorwaarden kunnen na onderhandeling met de vakbonden leiden tot een ondernemingscao. Een andere optie is het tot stand komen van collectieve arbeidsvoorwaarden met instemming van de OR. Een OR die onderhandelt over primaire arbeidsvoorwaarden: een doorn in het oog van de vakbonden; een deugd voor menig werkgever en een versterking van de positie van de OR binnen een onderneming.

Om met de bestuurder tot een goed en breedgedragen pakket aan arbeidsvoorwaarden te komen is een goede samenwerking essentieel: ‘It takes two to tango’.

Tijdens deze interactieve workshop bespreekt Renate hoe de OR bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden zijn rol kan pakken en hoe hij ervoor kan zorgen dat het hiervoor benodigde draagvlak van de medewerkers wordt verkregen.

Wij zijn de hele dag op de beurs aanwezig om oude bekenden te begroeten en nieuwe mensen te leren kennen. De mensen die ons al kennen weten dat wij het altijd leuk vinden om met hen te sparren over wat er zoal binnen hun organisatie leeft, vragen te beantwoorden en dat de celebrations klaar staan. Ook demonstreren wij graag onze gratis WOR-app.