Zo ook probeerde een werknemer dit, die sinds 2001 bij de werkgever in dienst was als medewerker schoonmaakonderhoud (ECLI:NL:RBLIM:2017:7110). In maart 2017 is de werknemer op staande voet ontslagen. Volgens de werkgever had de werknemer onder andere gebruik gemaakt van de aan hem ter beschikking gestelde leaseauto en bedrijfsmiddelen van de werkgever, zoals machines en schoonmaakmiddelen, voor privédoeleinden. De werknemer verzocht de kantonrechter vervolgens om vernietiging van het ontslag.

Volgens de kantonrechter is vast komen te staan dat de werknemer in februari 2017 gebruik had gemaakt van de leaseauto voor een bepaalde klant. Hiertoe had de werkgever geen opdracht gegeven. De werknemer heeft dan ook ten onrechte die dag gebruik gemaakt van de leaseauto voor privédoeleinden. Daarbij geldt dat aan de hand van een “Verklaring geen privégebruik auto” van de belastingdienst en twee door de werknemer ondertekende brieven vast is komen te staan dat de werknemer op de hoogte was van het feit dat de leaseauto niet voor privédoeleinden gebruikt mocht worden. Met andere woorden: de werknemer had de bedrijfsregels op stelselmatige wijze geschonden. De werknemer had bovendien in het verleden meerdere malen een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Bij de laatste waarschuwing was opgemerkt door de werkgever dat als de werknemer wederom ten onrechte gebruik zou maken van de leaseauto, een ontslag op staande voet zou volgen. Alle feiten en omstandigheden maakten dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven, aldus de kantonrechter.

 

De kantonrechter heeft daarnaast geoordeeld dat de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld door, ondanks de gegeven waarschuwingen waarbij de werknemer was gewaarschuwd met de consequenties van een ontslag op staande voet, toch – en ten onrechte – gebruik te maken van de leaseauto voor privédoeleinden. Aan de werknemer is dan ook geen transitievergoeding toegekend.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation