Overtreding huishoudelijk regelement op camerabeelden te zien

Werkneemster is op 1 januari 1980 bij werkgever in dienst getreden in de functie van sales assistent. Er geldt een huishoudelijk reglement, waarin is bepaald dat het werknemers niet is toegestaan om ondermeer producten zonder toestemming van de direct leidinggevende mee te nemen. Maakt een werknemer zich hier toch schuldig aan, dan kan dit worden aangemerkt als dringende reden en kan ontslag op staande voet volgen. Gedurende de periode 27 juli tot 17 augustus 2009 zijn camerabeelden gemaakt, welke vanaf 17 augustus 2009 3 dagen zijn bestudeerd. De medewerker van het bureau die de beelden heeft onderzocht is van 25 augustus tot en met 15 september 2009 afwezig geweest wegens vakantie. Werkneemster is zelf afwezig geweest wegens vakantie van 5 september tot en met 21 september 2009. Op 7 september 2009 heeft werkneemster in de winkel van werkgever producten aangeschaft. Op 22 september 2009 heeft werkneemster aan 3 medewerkers van het bureau verklaard dat zij artikelen uit de winkel heeft meegenomen, zonder dat zij daar voorafgaande toestemming heeft gevraagd. Hiermee heeft zij het huishoudelijk reglement overtreden. Ook uit de camerabeelden blijkt dat werkneemster een tas met artikelen heeft verstopt in haar persoonlijke locker. Werkneemster is dezelfde dag nog op staande voet ontslagen. Werkneemster vordert een jaar later een verklaring voor recht dat het ontslag op staande voet nietig is.

Werkgever heeft te laat ingegrepen

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Werkgever wist al op 25 augustus 2009 dat er op basis van de camerabeelden aanleiding was voor nader onderzoek naar de gedragingen van werkneemster. Ook heeft werkgever hangende het onderzoek werkneemster niet geschorst of andere maatregelen getroffen. De verdenking was voor werkgever geen aanleiding om werkneemster direct aan te spreken en dus kennelijk niet zo dringend dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigde. De kantonrechter oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet nietig is.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het opzeggen van arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met ons team  Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.