Aanbestedingsrecht

De voorzieningenrechter te Amsterdam boog zich over de vraag of een inschrijver alsnog een ontbrekende bijlage mocht indienen (ECLI:NL:RBAMS:2023:2714). De inschrijver had niet bij haar inschrijving een vereiste bijlage (conformiteitenverklaring) bijgevoegd. Opvallend is dat totaal zes van de elf inschrijvers diezelfde bijlage niet hadden ingediend. Zij werden alle zes uitgesloten.

De inschrijver meende dat de aanbestedende dienst herstel moest toestaan, ondanks dat de aanbestedingsdocumenten expliciet bepaalde dat onvolledige inschrijvingen ter zijde zouden worden gelegd. Die bepaling zou disproportioneel zijn omdat onduidelijk was dat de betreffende bijlage moest worden ingediend bij de inschrijving, aldus de inschrijver. Het betrof de aanbesteding van juridische dienstverlening en de klagende inschrijver betrof een advocatenkantoor. Aangezien alle zes de uitgesloten inschrijvers professionele juristen waren die gewend zouden moeten zijn om dergelijke teksten te duiden, werpt zich de vraag op: waren de aanbestedingsdocumenten onduidelijk of hebben de betreffende inschrijvers niet goed gelezen?

De rechter oordeelt het laatste. Voor iedere inschrijver moet duidelijk zijn geweest dat de betreffende bijlage bij de inschrijving moest worden ingediend. Dit was namelijk expliciet opgenomen in het aanbestedingsdocument en bleek ook nog eens uit de checklist die onderdeel was van de aanbestedingsdocumenten. Dat zes inschrijvers dezelfde fout begingen, maakt dat niet anders (aldus de rechter).

Kortom, de aanbestedingsdocumenten waren duidelijk. Daar komt bij dat aangezien dit gebrek expliciet met uitsluiting was gesanctioneerd, zodat herstel op grond van inmiddels vaste (Europese) jurisprudentie niet mag worden toegestaan. Een logische uitspraak. Pas als een gebrek niet uitdrukkelijk met uitsluiting is gesanctioneerd, dan kan herstel onder omstandigheden mogelijk zijn, zo blijkt uit deze eerdere blog (klik) over een procedure waarin ik de inschrijver met succes bijstond.

Menno de Wijs, advocaat aanbestedingsrecht