De BSGR

De BSGR heeft besloten om ondernemers, op eigen verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Uitstel van betaling wordt dus niet automatisch verleend, u moet dat zelf aanvragen. Dat kan via dit contactformulier .

Heeft u een verzoek tot uitstel ingediend en is er toch via de automatische incasso een termijn geïncasseerd, dan kunt u contact opnemen met de BSGR (071- 525 6200)

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.