Thuisblijven

De afgelopen dagen is gebleken dat steeds meer scholen er niet in slagen hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn en zij te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken.

De opdracht aan docenten is om onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Daarbij blijft de richtlijn van het RIVM van kracht. In geval van hoesten, verkoudheid of koorts blijf je thuis. Leerkrachten die geen klachten hebben gaan gewoon naar school.

Onderwijs op afstand

De meeste scholen hebben weinig ervaring met afstandsonderwijs, maar er zijn natuurlijk al organisaties die zich bij uitstek hierop hebben toegelegd. Zij werken met een elektronische leeromgeving, Skype (voor interactieve lessen), beeldopnames (voor niet-interactieve lessen) en lesboeken. Ten aanzien van toetsen, maken zij slechts gebruik van de cito toetsen en verder niet. Zij toetsen slechts waar strikt noodzakelijk. Omdat alle werk schriftelijk is en door leerkrachten wordt nagekeken en becommentarieerd toetsen zij bijvoorbeeld niet ook nog eens schrijfvaardigheid separaat. Een mooie noodmaatregel voor de komende periode.

Scholen zullen zich de komende weken maximaal moeten toeleggen op het verstrekken van digitaal onderwijs en aangepaste lespakketten. De sociale functie van de school verdwijnt daarmee – voor nu – wat meer naar de achtergrond, maar deze tijden doen des te meer een beroep op de onderwijsfunctie van de school en het didactisch vermogen van haar personeel.

Vragen?

Voor verdere vragen over Corona, Onderwijs en Arbeid kunt u bij Renée Huijsmansterecht.