Specialisten van het team Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, openden de middag met een presentatie over de meest in het oog springende aspecten van de AVG. Vervolgens werden interactief, in een kleine setting, met elkaar ervaringen en praktische tips uitgewisseld. Elke tafel werd begeleid door een van onze WOR-specialisten. Onder andere de volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Welke rol moet je als OR nemen bij het AVG-proof maken van je organisatie?
  • Instemmingsrecht bij (privacy)regelingen die zullen moeten worden gewijzigd als gevolg van de invoering van de AVG (zoals ook aanstellings- en ontslagbeleid, personeelsbeoordeling, verzuimregistratie).
  • Wat zijn de rechten van de OR t.a.v. de FG?

Vragen?

Kon u er niet bij zijn, maar is ook uw Ondernemingsraad op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation