Het WOR-team van De Clercq

Ons gespecialiseerde medezeggenschapsteam houdt zich dagelijks bezig met het adviseren over het inrichten en uitvoeren van medezeggenschap bij tal van organisaties in verschillende sectoren. Zo adviseren wij medezeggenschapsorganen en bestuurders van (multi)nationals, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s, provincies en gemeentes maar ook van musea en orkesten. Het geven van trainingen, workshops en webinars hoort daar natuurlijk ook bij. U kent ons wellicht al van Performa waar wij al jarenlang mee samenwerken en OR-Net, waar wij als preferred supplier zijn benoemd!

Onze trainingen vanuit de praktijk van de medezeggenschap

Basistraining

Onze basistraining WOR is bedoeld voor (relatief) nieuwe leden van de ondernemingsraad/PVT/cliëntenraad/commissies en/of de bestuurder en HR. Tijdens de basistraining WOR schetsen wij de positie van de medezeggenschap binnen de organisatie en helpen wij graag de formele en informele uitgangspunten in kaart te brengen. Dit draagt bij aan een praktische toepassing van de WOR. Daarbij zal bijvoorbeeld worden ingegaan op de belangrijkste formele ankerpunten van de WOR zoals:

 • Overleg en samenwerking
 • Informatie voor en door de medezeggenschap
 • Initiatieven van de medezeggenschap
 • Advies en instemmingstrajecten
 • Contact met de achterban
 • Contact met de toezichthouder

Het doel van de training is de ondernemingsraad, bestuurder en HR op een praktische wijze met de WOR kennis te laten maken en handvatten te geven om in de praktijk op efficiënte wijze gebruik te maken van de rechten die op grond van de WOR bestaan. In onze trainingen staat de praktijk centraal, zodat interactieve sessies ontstaan.

Verdiepingstrainingen

Voor meer ervaren leden van de ondernemingsraad/PVT/cliëntenraad/commissies en bestuurders verzorgen wij ook verdiepingstrainingen. Tijdens een verdiepingstraining wordt een specifiek onderwerp verder uitgediept, zowel inhoudelijk als praktisch.

Een greep uit ons trainingsprogramma:

 • (Continu) reorganiseren
 • Arbeidsvoorwaarden door OR en Bestuurder
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Hybride werken
 • Strategisch personeelsbeleid: het vinden en binden van medewerkers
 • Integriteit en de rol van de OR
 • Outsourcing of insourcing
 • Invloed op arbeidsomstandigheden
 • Governance – goed bestuur
 • Privacy
 • OR en pensioen

Deze verdiepingstrainingen zetten wij vaak in aan de start van een advies- of instemmingstraject of op het moment dat bepaalde specifieke onderwerpen actueel zijn binnen de onderneming. Op interactieve wijze gaan wij in op deze specifieke onderwerpen, waarbij ook veel voorbeelden en tips de revue zullen passeren.

Maatwerktrainingen

Voor maatwerktrainingen dragen de deelnemers de onderwerpen veelal zelf aan. Dit betekent dat wij ook een training kunnen verzorgen waarbij een voorliggend(e) adviesaanvraag of instemmingsverzoek centraal staat. Tijdens deze trainingen zullen onze juristen een praktisch stappenplan aanreiken voor het advies-of instemmingstraject. Daarnaast verzorgen wij ook maatwerktrainingen, waarbij de samenwerking centraal staat en de contouren voor een convenant worden geschetst.

Eerstelijns faciliteit

Het verzorgen van trainingen doen wij naast onze reguliere adviespraktijk. Voor een laagdrempelige advisering tegen gereduceerde tarieven bieden wij onze klanten een zogenaamde ‘Eerstelijns faciliteit’ aan. Als de bestuurder en/of medezeggenschap zich al in een vroeg stadium goed, juridisch laat adviseren, kan er een meer proactieve rol worden vervuld in plaats van een reactieve. Hierdoor kunnen mogelijke problemen eerder worden onderkend en opgelost en kunnen afspraken worden gemaakt over de samenwerking en te volgen trajecten. Dit met als doel tot constructieve en efficiënte besluitvorming met een groot draagvlak te komen.

Heeft u belangstelling voor een training of onze ‘Eerstelijns faciliteit’ of wilt u eens met ons sparren over andere medezeggenschapszaken? Neemt u dan contact met ons op, dan kijken wij met elkaar wat de mogelijkheden zijn!

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat – Partner Arbeid, Medezeggenschap en Pensioen