Inwerkingtreding Omgevingswet weer uitgesteld

Er is meer tijd nodig om het Digitale Stelsel Omgevingswet opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. De minister houdt nog een (kleine) slag om de arm: om de wet per 1 juli 2022 in werking te laten treden is het wel noodzakelijk dat de laatste minimale functionaliteiten van de landelijke voorziening van het DSO uiterlijk oktober 2021 gereed zijn en werken. Als dat niet het geval blijkt te zijn is nog weer nader uitstel dus kennelijk denkbaar.

Uitstel van de inwerkingtreding betekent niet dat het wetgevingsproces ook wordt uitgesteld. De wet- en regelgeving van het stelsel van de Omgevingswet zal (aldus de minister) in juli 2021 zijn vastgesteld en bekendgemaakt. De regels zijn voor iedereen kenbaar en kunnen worden gebruikt bij de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In de periode tot de inwerkingtreding wordt er in onderhoud voorzien om de geldende regelgeving en het nieuwe stelsel actueel te houden.

Wijzigingen, bijvoorbeeld ter implementatie van Europese wet- en regelgeving, worden tot de datum van inwerkingtreding zo veel mogelijk vormgegeven als dubbelwijzigingen (wijzigingen van het huidige recht en het stelsel van het Omgevingsrecht). Dit zorgt ervoor dat de inwerkingtreding van die wijzigingen niet afhankelijk is van de Omgevingswet of omgekeerd. De wijzigingen kunnen daarmee doorgang vinden, zoals voorzien.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen blijft, gelet op de gezamenlijke implementatievoorbereidingen, gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet en wordt dus ook uitgesteld tot 1 juli 2022.

Het in de wetgeving opgenomen overgangsrecht blijft onverkort van toepassing. Ook de duur ervan wijzigt niet. De tijdstippen tot wanneer het overgangsrecht geldt, bijvoorbeeld voor waterschapsverordeningen en omgevingsplannen, worden bij Koninklijk Besluit (KB) bepaald.

Per van der Kooi

Advocaat vastgoed- en huurrecht