1 januari 2022

De datum die Ollongren noemt is niet uit de lucht komen vallen. Ollongren schrijft in de Kamerbrief:

“De datum moet de benodigde ruimte bieden voor de afronding van het wetgevingsproces en de
ontwikkeling van het DSO-LV basisniveau en voldoende tijd geven aan de uitvoeringspraktijk om te oefenen. Tegelijkertijd vind ik het van belang om de snelheid en energie in de voorbereidingen houden; de datum moet dus niet té ver in de tijd liggen.” 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat al jaren op de agenda en is al enkele keren uitgesteld. Tegelijk blijkt uit de Kamerbrief wat er achter de schermen al is gedaan en gebeurd. Dat is al veel.

Voortgang van en informatie over de Omgevingswet

In de Kamerbrief is ook te lezen dat er veel wordt geïnvesteerd in opleiding en training over de Omgevingswet. Ook schrijft minister Ollongren over de publieksvoorlichting, in de vorm van een online campagne voor inwoners en ondernemers. Uiteraard is het Omgevingsloket daarin een belangrijk onderwerp. Via het Omgevingsloket wordt bijvoorbeeld de omgevingsvergunning aangevraagd. Iets waarmee inwoners en ondernemers veel te maken hebben. Verder zal per 1 juli as. een zogenaamde Toolkit Omgevingswet verschijnen, waarin informatie wordt opgenomen voor betrokken partijen.

1 januari 2022

Een jaar later dus. Hopelijk draagt het uitstellen van de Omgevingswet bij aan de kwaliteit van de nieuwe wet- en regelgeving en mogen de kritische geluiden over de Omgevingswet onterecht zijn. Vol goede moed wachten wij op de inwerkingtreding van de nieuwe wet en bereiden wij ons voor.

Denkbaar is dat de transitie naar de nieuwe ruimtelijke regels de nodige vragen oproept, bijvoorbeeld over de toekomstplannen van uw organisatie. Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij houden de Omgevingswet nauwlettend in de gaten en adviseren u op maat!

Team Vastgoed, Overheid & Notariaat