Wél is een brief aan de Tweede Kamer verschenen van de Minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus. En wel over de rechtspositie van de uiteenlopende soorten ambtenaren van de veiligheidsregio’s.

Nog steeds staat de beoogde datum van de normalisering op 1 januari 2020. In zijn brief schrijft Grapperhaus dat de situatie binnen de veiligheidsregio’s uitermate complex is, vanwege de verscheidenheid aan groepen medewerkers en de verschillende geldende arbeidsvoorwaardenregelingen. Als gevolg hiervan overweegt hij de normalisering in deze sector uit te stellen. Bij de overgang naar de private sector staat zorgvuldigheid voorop. Van dit voornemen de normalisering uit te stellen zondert hij het ambulancepersoneel uit. Voor hen kan de normalisering volgens planning verlopen, aldus Grapperhaus.

In onze bijdrage “De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – een korte introductie” besteden wij in het bijzonder aandacht aan de meer complexe positie van de veiligheidsregio’s en de juridische vorm van de gemeenschappelijke regeling. De tijd zal uitwijzen hoe met de positie van deze groepen wordt omgegaan, onder andere met de vorming van de cao’s.

Benieuwd naar wat de normalisering uw organisatie brengt? Om deze vraag te beantwoorden bieden wij de ‘Wnra-scan’ aan. Wij komen bij uw organisatie langs om te komen tot een inventarisatie van alle praktische zaken die de normalisering uw organisatie de komende tijd brengt. Dit werken wij uit in een handig overzicht met tijdpad. Interesse? Ons ambtenarenrechtteam staat u graag te woord!

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation