Wat staat er eigenlijk allemaal op het boodschappenlijstje van de overheidswerkgever?

  • Inventariseren van wat er moet gebeuren

  • Leidinggevenden, HR-managers en juristen omscholen naar het arbeidsrecht

  • ICT en administratieve processen aanpassen op de WWZ

  • Personeelshandboek aanpassen

  • (model)Arbeidsovereenkomsten opstellen voor nieuw personeel

  • Cao’s afsluiten

  • Communicatie en voorlichting aan het personeel organiseren

Ten slotte is het van belang niet te vergeten de Ondernemingsraad te betrekken bij de besluitvorming. Door het advies- en instemmingsrecht speelt de Ondernemingsraad een grote rol bij de transitie.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation