Renate Vink-Dijkstra, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen, schreef samen met de Stichting Beroepseer en E-Democracy het whitepaper “Normalisatie van de ambtenarenstatus: werken bij de overheid doodnormaal?”. Het whitepaper geeft inzicht in de consequenties voor het overheidshandelen en de ambtenaar. Met concrete adviezen voor leden van de ondernemingsraad en leden van het georganiseerd overleg.

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.