14 feb

Over de amendementen en moties zal nu morgen worden gestemd, over het wetsvoorstel zelf op 14 februari.
Wij houden u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.