Aan de ene kant zet digitalisering publieke waarden en mensenrechten als privacy, gelijke behandeling, autonomie en menselijke waardigheid onder druk. Tegelijk biedt digitalisering allerlei kansen. De overheid, de toezichthouders, het bedrijfsleven en de samenleving zijn nog niet voldoende toegerust om met deze belangrijke vragen om te gaan.

Voor de ronde tafelsessie zijn deelnemers uitgenodigd op grond van hun specifieke kennis. Deelnemers aan de sessie hebben een rol/functie in een van de volgende domeinen: overheid, wetenschap, maatschappij/bedrijfsleven en maatschappij/beroepsgroep.

Vanuit het KNVI zullen de inzichten worden gebruikt om hun achterban bewuster te maken van de belangrijke en essentiële vraagstukken die digitalisering oproept. Daarnaast wil het KNVI hen actiever betrokken krijgen bij het beschermen van publieke waarden. De leden van het KNVI zijn immers ‘de bouwers van de digitale samenleving’.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat & partner IT, Privacy & Cybersecurity.