Blockchain betreft een verzamelnaam voor digitale databanken, die gedistribueerd, mathematisch-beveiligd en chronologisch van aard zijn. In theorie heeft de techniek het vermogen een breed probleem te slechten: een tekort aan vertrouwen in digitale systemen. Tegelijkertijd kunnen blockchains nieuwe bedrijfs- en procesmodellen initiëren, omdat zij een andere wijze van organiseren ontsluiten, dankzij het onveranderbaar registeren van herleidbare gegevens zonder de tussenkomst van een trusted third party. Geldzaken doen zonder bank.

Het boek Multidisciplinaire aspecten van Blockchain gaat onder redactie van Natascha van Duuren en Victor de Pous voor het eerst breed in op de maatschappelijke, technische en juridische kant. Deze multidisciplinaire benadering maakt dit boek bijzonder, en onderscheidt zich daardoor van andere publicaties over dit onderwerp. Bestellen is mogelijk op voorintekening (via [email protected]) – levering vanaf 13 december. Dan zal ook het eerste exemplaar worden uitgereikt in Eye Amsterdam!

 

Natascha van Duuren adviseert bij De Clercq nationale en internationale cliënten over kwesties met betrekking tot IT en privacy. Dankzij haar analytische vermogen, projectmatige aanpak en grote toewijding is ze al jaren de vaste sparringpartner van diverse grote bedrijven en instellingen. In 2013 werd Natascha door Global Law Experts uitgeroepen tot IT-Lawyer Of The Year. Sinds 2014 is zij  Managing Partner van De Clercq. Daarnaast is zij voorzitter van de Special Interest Group IT-Recht van het KNVI.