In eerste instantie kan een verzoek om meer of minder uren te gaan werken, gewoon gevraagd worden aan de werkgever. Maar mocht u het officiëler aan willen pakken, dan krijgt u te maken met de Wet Flexibel Werken. Een wet die per 1 januari 2016 is ingegaan om werknemers meer mogelijkheden te geven een dagje thuis te werken of om hun werkuren te wijzigen. Volgens die wet mag een werknemer altijd een verzoek doen aan de werkgever om een dag meer te gaan werken, maar: ,,Dan moet er eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan”, aldus Rick. Wilt u weten welke voorwaarden dat zijn? Lees dan het hele artikel.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation