Betrokkenheid & gezondheid

Allereerst gaat het om bijzonder hardwerkende hoog opgeleide professionals, die ook nog zeer betrokken zijn bij de inhoud van hun gespecialiseerde beroep. Het woord roeping maakt, dat de emoties wat steviger kunnen oplopen ten opzichte van beroepen waar men verder van de inhoud en – om het zo maar te zeggen- de patiënt af staat.

Gezondheid en leven en dood zijn ook zwaardere, meer beladen begrippen dan een cijferreeks of stijging van de winst van een onderneming. Ook is te constateren, dat men is opgeleid om al snel persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en het dus niet goed voelt als men wordt ingeperkt en de autonomie van het beroep afneemt.

De productie is toegenomen, mede door het huidige zorgsysteem en de tijd om rustig met een collega van gedachten te wisselen als er een issue is daarmee verminderd.

Communicatie

Dan blijkt uit de vele mediations die ik inmiddels in deze wereld heb mogen doen, dat de gemiddelde medisch specialist weliswaar communicatief is, maar slechts op één terrein: de ratio. Vanuit de aard van het beroep laat men het hart en vooral de onderbuik niet veel mee spreken in de interactie binnen de beroepssetting. Duidelijk is echter, dat een conflict meestal niet over een rationele kwestie gaat, maar juist over gevoelsmatige kwesties, veelal de onderbuik betreffende angst, onzekerheid en erkenning als persoon. Die discrepantie gevoegd bij de cultuur binnen veel maatschappen maakt specialisten kwetsbaar als er kritiek is of wordt gevoeld.

Mediation

Onze taak als mediators is onder de koepel van vertrouwelijkheid en vanuit gelijkwaardigheid van de gesprekspartners en de vrijwilligheid, die onderliggende stromen zichtbaar te maken en daar het gesprek over aan te gaan. Dan blijkt, dat dat veel misverstanden en slapeloze nachten kan voorkomen. Als aan de collega zonder gezichtsverlies duidelijk kan worden gemaakt welk gedrag of uitlating minder wenselijk is, dan verbetert op zijn minst de samenwerking. Eenvoudige afspraken als het nemen van tijd om zaken uit te spreken en negatieve punten niet per mail af te handelen ontbreken veelal binnen vakgroepen.

Duidelijke structuren en besturingssystemen binnen vakgroepen kunnen worden afgesproken aan het eind van een mediation en ook kunnen concrete afspraken worden gemaakt over de omgang met het bestuur van het MSB en het ziekenhuis als er issues zijn binnen de vakgroep.

De mediationovereenkomst waarin strikte vertrouwelijkheid wordt geborgd en de vraagtechnieken van de mediator om de achterliggende belangen en zorgen in kaart te brengen, helpen bijzonder om de soms grote problemen op te lossen. Zo kan veel leed worden voorkomen en/of worden opgelost, zodat medisch specialisten kunnen doen waar zij goed in zijn; het beter maken van patiënten.

Vragen?

Heeft u vragen over mediation van specialisten, neemt u contact op met Ernst van Wim.