Dit resulteert met ingang van 1 januari 2018 in een wijziging van de hoogte van de maximale transitievergoeding van € 77.000 in € 79.000. Voor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 79.000,-, blijft de maximale transitievergoeding gelijk aan het jaarsalaris.

Het maximum van € 79.000,- geldt voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 januari 2018.

Voor de andere op stapel staande wijzigingen van de transitievergoeding uit het Regeerakkoord verwijs ik u graag naar dit blog.

Bron: Staatscourant 2017 nr. 56938 10 oktober 2017

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation