De ketenregeling bepaalt dat een werknemer na verloop van tijd recht heeft op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor het basisonderwijs is vastgelegd in de CAO PO dat een invalkracht na maximaal drie jaar óf na zes contracten voor bepaalde tijd recht heeft op een vast dienstverband.

Er is nu gelukkig een lichtpuntje in het regeerakkoord. Er staat letterlijk “In het primair onderwijs worden tijdelijke contracten voor invalskrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenbepaling.” We kijken uit naar de officiële wetswijziging. Zodra er meer over bekend is, melden we dat uiteraard op onze website

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation