Een wetsvoorstel dat nodig is voor de invoering en uitvoering van de Wnra is op 29 januari ter internetconsulatie aangeboden en kan tot 12 maart 2018 worden geraadpleegd. De internetconsultatie ten aanzien van de aanpassingen voor ambtenaren in het onderwijs kan hier worden geraadpleegd.

Allereerst worden wat tekstuele veranderingen in de Wnra zelf doorgevoerd. Verder wordt relevante wetgeving in het kader van het normaliseringsproces gewijzigd.

De definitie van ‘ambtenaar’ verandert

Door de normalisering verandert de definitie van ambtenaar. Hierdoor verandert de samenstelling van de groep die onder deze definitie valt. Voor alle wetgeving waarin wordt gesproken over de ambtenaar, zal worden gekeken of dit in overeenstemming moet worden gebracht met de definitie ná de inwerkingtreding van de Wnra.

Van publiekrechtelijk rechtspositie naar het civiele arbeidsrecht

De aanstelling verdwijnt en wordt vervangen door de arbeidsovereenkomst. Dit kan leiden tot complicaties zoals bijvoorbeeld de vraag wie voortaan de werkgever is: de minister of de Staat? Na de normalisering ontstaat een arbeidsovereenkomst tussen de ambtenaar en de rechtspersoon van het bestuursorgaan waarvoor de ambtenaar werkt. Ook moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen voor ambtenaren die publiekrechtelijke bevoegdheden uitoefenen. Dit zal apart per publiekrechtelijk besluit moeten worden geregeld.

Behoud van de rechtspositie van de uitgezonderde groep ambtenaren

Niet alle ambtenaren krijgen te maken met het normaliseringsproces. Bepaalde ambtenaren zoals militairen en rechters zijn namelijk uitgezonderd van de Wnra. Doordat diverse wetten door de Wnra komen te vervallen, kan voor deze categorie ambtenaren een gat vallen in hun rechtspositie. Het is noodzakelijk om bepaalde wetten aan te passen om dit te voorkomen.

Eén arbeidsrechtelijk regime binnen het onderwijs

De indieners van het voorstel willen tevens dat in alle onderwijssectoren hetzelfde arbeidsrechtelijke regime gaat gelden. Daarmee is het straks verleden tijd dat op bepaald personeel in het onderwijs het ambtenarenrecht van toepassing is en op de anderen het civiele arbeidsrecht. Ook hiervoor wordt wetgeving aangepast.

Hier wordt slechts een korte indruk gegeven. De voorgestelde aanpassingswetgeving beoogt nog veel meer wijzigingen in wetten en regelingen. De moeite waard om door te nemen!

Ondertussen blijven we doortimmeren aan de normaliseringsweg! Meer weten? Blijf ons volgen en schrijf u hieronder in voor de nieuwsbrief arbeidsrecht.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation