Vergoeding geweigerd

Het ging om een werkgever die afhankelijk was van gemeentelijke subsidies. Omdat deze subsidies werden stopgezet, was hij genoodzaakt het dienstverband met werkneemster te beëindigen. Hoewel het niet gebruikelijk is voor een dergelijke werkgever, heeft de werkgever toch twee maal een redelijke vergoeding aan werkneemster aangeboden. Werkneemster heeft deze vergoeding twee maal geweigerd. Hiermee heeft werkneemster volgens de kantonrechter zelf het risico genomen dat er geen nieuw bod meer zou komen van werkgever. Dit komt voor haar eigen rekening en brengt naar het oordeel van de kantonrechter mee dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is.

 

Vragen?

heeft u vragen over kennelijk onredelijk ontslag, neemt u dan contact op met Renate Dijkstra, advocate in arbeid,medezeggenschap en mediation.