Een werkneemster werkt voor een bedrijf “Clean” altijd op schoonmaaklocatie A. Zij wordt op 30 november 2015 ziek, verricht in het kader van haar re-integratie van 19 oktober 2016 tot 9 december 2016 lichte kantoorwerkzaamheden bij schoonmaaklocatie A en valt vervolgens definitief uit. Op 1 januari 2017 wordt schoonmaaklocatie A overgenomen door een ander bedrijf, dat we voor het gemak “Schoon” noemen. De werkneemster ontvangt vanaf dat moment geen loon meer. “Clean” en “Schoon” wijzen naar elkaar en zeggen elk: “de ander is de werkgever van deze werkneemster”. Wie heeft er nu gelijk?

Als de werkneemster niet ziek zou zijn, was het antwoord makkelijk. Er is een overgang van onderneming (daar zijn partijen het wel over eens), en daarbij gaan alle rechten en verplichtingen ten opzichte van de werkneemster over op de partij die de schoonmaaklocatie overneemt. “Schoon” in dit geval. Echter, de werkneemster is ziek en het antwoord minder makkelijk. Is de werkneemster ‘een op schoonmaaklocatie A werkzame werknemer’? Bestaat er voldoende band tussen haar en schoonmaaklocatie A op het moment van de overgang van onderneming? Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie op 1 januari 2017. De werkneemster werkte al ruim een jaar niet meer als schoonmaakster. De bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige oordeelden dat zij geen schoonmaakwerkzaamheden meer zou kunnen doen.

Weet u al wie de ‘echte’ werkgever is?

De werkgever van de zieke schoonmaakster is in dit geval “Clean”. Was dit ook uw antwoord? Gefeliciteerd! Fout gegokt? U hoeft zich nergens voor te schamen. De kantonrechter was het met u eens dat “Schoon” de werkgever was geworden, maar werd door het hof overruled. Hoofdregel is dat alleen ‘daar werkzame werknemers’ mee overgaan naar de verkrijger bij een overgang van onderneming. Als de band tussen een (zieke) werknemer en het bedrijfsonderdeel zodanig verbroken is dat er geen uitzicht is op terugkeer in de eigen functie, blijft de werknemer in dienst van de vervreemder: “Clean” in dit geval. “Clean” moet alsnog het loon vanaf 1 januari 2017 betalen en de re-integratieverplichtingen hervatten. Overgang van onderneming en zieke werknemers: het is een lastige combinatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.