Coronamaatregelen

Minister Van Veldhoven spreekt in haar brief de verwachting uit dat de coronamaatregelen effect zullen hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De maatregelen grijpen volgens de minister diep in op het dagelijks leven, waarmee burgers en beleidsmakers op dit moment logischerwijs andere zorgen en prioriteiten hebben. Om de datum van 1 januari 2021 te kunnen halen, stonden de beleidsmakers toch al voor een ‘stevige uitdaging’, maar de maatregelen rondom het coronavirus hebben nu dus definitief geleid tot uitstel.

De minister zegt in haar brief aan de Eerste en Tweede Kamer het volgende:

“Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving geven aanleiding om de beoogde inwerkingtredingsdatum te heroverwegen. Gecombineerd met de extra inspanningen en aanpassingen in het dagelijkse werk die de gevolgen van de bestrijding van het coronavirus van provincies, gemeenten en waterschappen vragen, zie ik op dit moment de haalbaarheid van 1 januari 2021 in het geding komen. De samenloop van de grote inzet die nodig is om de Omgevingswet te implementeren met het coronavirus maakt dat ik nu een duidelijk signaal wil geven om niet vast te houden aan de voorgenomen invoeringsdatum, zodat bevoegd gezagen zich nu eerst kunnen richten op wat het belangrijkste is: het bestrijden van de gevolgen van corona.”

Uitstel, maar geen afstel

Minister Van Veldhoven geeft aan dat zij samen met de bestuurlijke partners gaat bezien hoe lang de inwerkingtreding moet worden uitgesteld. Van afstel zal volgens haar in ieder geval géén sprake zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe inwerkingtredingsdatum bekend zal zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de inwerkingtreding van de omgevingswet, neemt u dan contact op met één van onze specialisten van het team Notariaat.