Wat is er gebeurd?

Zojuist (dinsdag 1 februari 2022, 17:05 uur) heeft Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat de invoering van de Omgevingswet opnieuw is uitgesteld. De inwerkingtreding stond gepland voor 1 juli 2022.

Uit verschillende overleggen met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet is, aldus de minister, gebleken dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de digitale systemen. Dat is op dit moment kennelijk niet met alle systemen mogelijk.

Ofschoon bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen inmiddels zijn aangesloten op het nieuwe systeem en met de plansoftware nieuwe omgevingsplannen kunnen publiceren, blijken er bij die instanties grote onzekerheden te zijn.

De komende weken zal de minister bezien op welke datum de Omgevingswet wel verantwoord in werking kan treden. Als beoogde invoeringsdatum wordt nu 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 genoemd.

Per van der Kooi, advocaat vastgoed- en huurrecht