Meer waar voor je geld

Europese belastingbetalers verwachten publieke diensten van hoge kwaliteit voor hun belastinggeld, aanbestedende diensten kunnen aanbestedingsprocedures gebruiken om publiek geld efficiënt, duurzaam en strategisch in te zetten. Beter begeleide aanbestedingsprocedures kunnen, zo is het idee, leiden tot aanzienlijke besparingen van publieke budgetten en tot meer investeringen.

Hoe dan?

Door de geldende aanbestedingsregels slim toe te passen. Door, bijvoorbeeld, meer gebruik te maken van de procedure van het innovatieve partnerschap (waar wij eerder een artikel over schreven). Daar wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt. De Europese richtlijn waarin dit is geregeld (en waar onze Aanbestedingswet op is gebaseerd) dateert uit 2014 (onze wet is in 2016 in werking getreden), in heel Europa is tot op heden 17 (!) keer gebruik gemaakt van deze procedure…

Of door het digitaliseren van aanbestedingen, waardoor procedures sneller en eenvoudiger verlopen. Tot op heden zijn er maar vier landen (waaronder Nederland, in ieder geval voor Europese aanbestedingen) waar het hele proces digitaal verloopt!

En door verdere professionalisering van overheidsinkopers. Door opleiding, door elektronisch aanbesteden, door het uitwisselen van kennis en ervaring, door het ontwikkelen van aanbestedingsstrategieën en door beloning (“excellence awards”).

Gaat dit helpen?

Op het eerste gezicht lijken dit ‘open deuren’. Uiteindelijk gaat het om het toepassen van reeds bestaande regels. Liefst met een beetje gezond verstand. Maar wellicht helpen deze aanbevelingen om daarover wat meer besef te kweken. Als dat lukt is er al veel gewonnen. De Europese markt voor overheidsopdrachten bedraagt 2000 miljard Euro per jaar. Een efficiency-slag van (slechts) 1% levert jaarlijks, over heel Europa gezien, dus al 20 miljard Euro aan besparingen op. De Europese Commissie noemt zelf in haar stuk als rekenvoorbeeld een besparing van 10% (200 miljard Euro). Dat geld kan weer worden geïnvesteerd. Alle reden dus om hier eens serieus naar te kijken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.