Hoe zat het ook weer

De Raad van State heeft onlangs geoordeeld dat als een woning die voor permanente bewoning bestemd is, voor een korte periode wordt verhuurd en door toeristen wordt gebruikt, die woning dan voor de duur van die huurovereenkomst niet voor bewoning kan worden gebruikt. De woning is dan (dus) tijdelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken. Daarvoor is een vergunning benodigd. Dat kan grote gevolgen hebben voor vakantieverhuur via, bijvoorbeeld, Airbnb.

 

Gemeente leiden treedt niet op tegen illegale vakantieverhuur

De Gemeente Leiden erkent dat vakantieverhuur formeel illegaal is maar heeft tegelijkertijd aangegeven niet tegen illegale vakantieverhuur op te zullen treden. Niet alleen kent Leiden geen vergunningstelsel voor vakantieverhuur, maar bovendien is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in behandeling waarin de uitspraak van de Raad van State wordt ondervangen.

Wet toeristische verhuur van woonruimte

Dat wetsvoorstel wijzigt de Huisvestingswet 2014 en bevat een aantal maatregelen waarmee een gemeente de toeristische verhuur van woningen kan reguleren. Zo kan een gemeente voor vakantieverhuur een registratieplicht, een meldplicht per aanbieding en een vergunningensysteem invoeren. Daarnaast wordt de maximale boete verhoogd om hardnekkige vormen van woonfraude tegen te kunnen gaan.

 

Het wetsvoorstel is inmiddels behandeld in de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Per van der Kooi.