Zoals wel vaker bij aanbestedingsgeschillen maakte één van de verliezende inschrijvers bezwaar tegen de voorgenomen gunningsbeslissing. Reden: uit de voorgenomen gunningbeslissing zou blijken dat bij de beoordeling fouten zijn gemaakt. Dat bleek juist. De aanbestedende dienst, Rijkswaterstaat, erkende twee (van de zeven gestelde) fouten. Logischerwijs had de verliezende inschrijvers daarom weinig vertrouwen in de beoordeling van de inschrijvingen en vorderde zij een volledige herbeoordeling.

Waar ging het mis? De gunningsbeslissing gaf aan dat de inschrijver bij een onderdeel het maximale aantal van 100 woorden had overschreden. Ook zou de boodschap ‘beleidstaal’ bevatten. Dit oordeel was feitelijk onjuist, zo erkende Rijkswaterstaat. Echter, zelfs bij een betere score op deze twee aspecten zou de verliezende inschrijver niet hebben gewonnen. Rechtvaardigen deze fouten desondanks een volledige herbeoordeling?

De voorzieningenrechter (klik) oordeelt dat het begrijpelijk is dat de verliezende inschrijver is gaan oordelen aan de (zorgvuldigheid van de) algehele beoordeling. Echter, die twijfel ten aanzien van andere beoordelingsaspecten is niet concreet gemaakt. Kortom, bewijs van twee fouten die niet tot een andere score leiden is onvoldoende voor een herbeoordeling, aldus de voorzieningenrechter.

Vragen?

Heeft u vragen over IT, privacy of cybersecurity, neemt u dan contact op met Menno de Wijs.